tor

tor
is.
1. Balıq, quş və s. tutmaq üçün ipdən çarpaz toxunaraq bərabər məsafələrdə düyünlə bərkidilmiş alət. Balıq toru. – Sahibi tor götürüb dənizə gedəndə <Çupçik> də sümsünə-sümsünə yortardı. M. C.. Mən yaralı göyərçini tordan çıxarıb <Eldara> uzatdım. M. Rz..
2. Çarpaz toxunmuş ip, məftil və s. ibarət müxtəlif ləvazimat. Çarpayının toru. Futbol toru.
3. dan. İçinə ərzaq, xırda şey və s. qoyub aparmaq üçün ipdən və s. dən toxunmuş zənbil, çanta, kisə. İpək tor. Şeyləri tora qoymaq. – <Göyərçini> diri saxlamaq niyyətilə üsulluca tor çantaya salıb Eldarın yanına qayıtdım. M. Rz..
4. Seyrək toxunmuş köynək, baş yaylığı, pərdə və s. Sona da indi dönüb bayaqkı ye- rində dayanmış, başından siyrilib çiyninə düşən ağ torunun ipək saçaqları ilə oynayırdı. Ə. Ə.. // Tordan hazırlanmış, tor şəklində olan. Tor köynək. Tor layka. – Pəncərələrdən tor pərdələr sallanırdı. S. R..
5. Hörümçəyin ifraz etdiyi yapışqanlı şirədən əmələ gələn çarpaşıq nazik tellər. Hörümçək toru.
6. məc. Hiylə, kələk, tədbir, qurğu.
◊ Tor gənəciyi zool. – bax çor. Tor gənəciyi, pambıq mənənəsi, pambıq qurdu tarlaların məhsuldarlığını xeyli aşağı salır. Tor qurmaq – 1) quş, balıq və s. tutmaq üçün tor quraşdırmaq və ya suya salmaq. Ovçu bərədə durub; Bərə üstə tor qurub. (Bayatı); 2) məc. hiylə qurmaq, qurğu qurmaq, kələk düzəltmək. <Əbdül:> İndi <Gülnisə> istəyir ki, yazıq Sara üçün tor qurub, öz qızı Pərini Bəhrama versin. C. C.. Tora düşmək – aldanaraq pis işə qoşulmaq, kələyə düşmək, hiyləyə uymaq, tələyə düşmək. Son zaman Rüstəm kişi oğlunun tora düşməsindən, pis bir günah işləməsindən qorxurdu. M. İ.. Amma Göyçək bir gün tora düşəcəyindən qorxurdu. Ə. Ə.. Tora salmaq – hiylə gəlmək, kələk gəlmək, tələyə salmaq. <Tehrani Ehtişamiyə:> Bəlkə sən məni tora salmaq istəyirsən, Sərhəng? Ə. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • törənmə — «Törənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • törətmə — «Törətmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Tor — Тип гибридная анонимная сеть луковой маршрутизаци …   Википедия

 • Tor-1M — Tor M1 Tor M1 Grunddaten Funktion Boden Luft Lenkwaffensystem Hersteller Almaz Antey Entwicklung …   Deutsch Wikipedia

 • Tor-M2 — Tor M1 Tor M1 Grunddaten Funktion Boden Luft Lenkwaffensystem Hersteller Almaz Antey Entwicklung …   Deutsch Wikipedia

 • Tor M1 — Grunddaten Funktion Boden Luft Lenkwaffensystem Hersteller Almaz Antey Entwicklung …   Deutsch Wikipedia

 • TOR — bezeichnet: eine größere Öffnung in einem Gebäude, einer Mauer oder einem Zaun, siehe Tor (Architektur) eine Tür mit größeren Dimensionen, siehe Tür eine Vorrichtung zur Orientierung für Sportler, siehe Tor (Sport) eine Person mit unvernünftigem… …   Deutsch Wikipedia

 • Tor — steht für: Tor (Architektur), größere Öffnung in einem Gebäude, einer Mauer oder einem Zaun Tor (Fußball), Element des Fußballfeldes sowie das Erzielen eines Punktes im Fußball, siehe Tor (Elektrotechnik), Klemmenpaar bzw. Anschluss an einem… …   Deutsch Wikipedia

 • TOR — Тип Анонимная сеть Разработчик Roger Dingledine и Nick Mathewson ОС Кроссплатформенное программное обеспечение Версия 0.2.0.33 21 января 2009 Тестовая версия 0.2.1.40 alpha Лицензия …   Википедия

 • Tôr — Wappen Karte …   Deutsch Wikipedia

 • TOR — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”